Dünya nüfusunun hızlı çoğalması, bu çoğalmaya paralel olarak gıda maddelerinin üretimindeki yetersizlik ve dengesizlik, günümüzde dünyanın birçok yerinde açlık sorununun veya yetersiz beslenmenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gıda açığı, artan dünya nüfusuna paralel olarak günden güne artmaktadır. Ortaya çıkan ve çıkacak olan besin açığının kapatılması, var olan hayvansal ve bitkisel besin kaynaklarının genişletilmesi, iyileştirilmesi, birim alandan alınan ürünün artırılması hiç şüphesiz kaliteli bol ürün veren çeşitler yanında, iyi, ucuz fakat modern yetiştiriciliğin yapılmasına bağlıdır. Günümüzde hem çeşit hem de yetiştirme yöntemleri açısından hızlı gelişmeler olmaktadır. Dünyanın sayılı bölgesel kalkınma projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin tamamlanmasıyla 1.8 milyon ha alan sulamaya açılacaktır. GAP’ın merkezi sayılan ve uygulama sahası içerisinde bulunan Şanlıurfa İli Harran Ovasına 1995 yılından beri su verilmeye başlanmıştır. Tarım alanlarının sulamaya açılmasıyla doğal olarak monokültür tarımdan polikültür tarıma geçilmiş, ekolojik koşullar değişmiş ve buna bağlı olarak da tuzluluk, drenaj, aşırı su kullanılması, hastalık, zararlı ve yabancı ot popülasyonlarındaki değişimler ve yeni hastalık, zararlı ve yabancı otların bölgeye girmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana bölgede bitkisel ve hayvan-sal üretim ile ilgili çalışmalar yürütmüş ve halen yürütmeye de devam etmektedir.
© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2019
Ana Sayfa

Güncel Bilgi

www.igac2019.turkiyekongre.com
Diğer Sayfalar
DUYURU
IGAC2019’A DAVET
Bildiri Özeti Gönderme Tarihi:
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi:
Katılım Ücreti Son Yatırma Tarihi:
Kongre Tarihi:

IGAC2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

Daha önce düzenlenen GAP Tarım Kongrelerinde bölgedeki mevcut tarımsal üretim potansiyeli, bitkisel üretim desenleri, sulama, gübreleme, bitki koruma, hayvansal üretim ve diğer konularda değişik sunumlar yapılmış ve bölge tarımına katkıda bulunulmuştur. IGAC-2019 - 1. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi ”nde ise bölge- mizdeki tarım arazilerinin etkin kullanımı, sürdürülebilir tarım sistemleri içerisinde oluşan yeni tarımsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla, konu ile ilgili üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri, üreticiler ve diğer kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Kasım 2019’da Şanlıurfa’da görüşmek dileğiyle. Prof. Dr. Turan BİNİCİ Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Şanlıurfa
Kongre Yeri:
Şanlıurfa için 5 günlük “Hava Durumu” tahmini
SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
COFFEE-BREAK SPONSORU
ULAŞIM SPONSORU
ÇANTA SPONSORU
SPONSORLAR
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DÜZENLEYEN KURUMLAR
Kabul Mektubu güncellendi. Kongre Kayıt Sistemi içindeki “Üye Davet Mektubu / İndirmek için tıklayınız” bölümünden indirilebilir.
Kongremiz “UAK Doçentlik ve Akademik Teşvik” kriterlerini karşılamaktadır.
KONGRE TAKVİMİ

1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ 25 - 27 KASIM 2019 ŞANLIURFA

DESTEKLEYEN KURUMLAR
Göbeklitepe - Şanlıurfa
ORGANİZASYON
Düzelti, öneri ve taleplerinizi lütfen adresine bildiriniz.
01 Temmuz 2019 - 01 Kasım 2019
04 Kasım 2019 Pazartesi
04 Kasım 2019 Pazartesi
25 - 27 Kasım 2019
Tam Metin Bildiri Son Yükleme Tarihi:
18 Kasım 2019 Pazartesi
Kongre Programı (Bildiriler)
© Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi / Şanlıurfa / 2019
Site Haritası
www.igac2019.turkiyekongre.com
Dünya nüfusunun hızlı çoğalması, bu çoğalmaya paralel olarak gıda maddelerinin üretimindeki yetersizlik ve dengesizlik, günümüzde dünyanın birçok yerinde açlık sorununun veya yetersiz beslenmenin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gıda açığı, artan dünya nüfusuna paralel olarak günden güne artmaktadır. Ortaya çıkan ve çıkacak olan besin açığının kapatılması, var olan hayvansal ve bitkisel besin kaynaklarının genişletilmesi, iyileştirilmesi, birim alandan alınan ürünün artırılması hiç şüphesiz kaliteli bol ürün veren çeşitler yanında, iyi, ucuz fakat modern yetiştiriciliğin yapılmasına bağlıdır. Günümüzde hem çeşit hem de yetiştirme yöntemleri açısından hızlı gelişmeler olmaktadır. Dünyanın sayılı bölgesel kalkınma projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin tamamlanmasıyla 1.8 milyon ha alan sulamaya açılacaktır. GAP’ın merkezi sayılan ve uygulama sahası içerisinde bulunan Şanlıurfa İli Harran Ovasına 1995 yılından beri su verilmeye başlanmıştır. Tarım alanlarının sulamaya açılmasıyla doğal olarak monokültür tarımdan polikültür tarıma geçilmiş, ekolojik koşullar değişmiş ve buna bağlı olarak da tuzluluk, drenaj, aşırı su kullanılması, hastalık, zararlı ve yabancı ot popülasyonlarındaki değişimler ve yeni hastalık, zararlı ve yabancı otların bölgeye girmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi kuruluşundan bu yana bölgede bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili çalışmalar yürütmüş ve halen yürütmeye de devam etmektedir. Daha önce düzenlenen GAP Tarım Kongrelerinde bölgedeki mevcut tarımsal üretim potansiyeli, bitkisel üretim desenleri, sulama, gübreleme, bitki koruma, hayvansal üretim ve diğer konularda değişik sunumlar yapılmış ve bölge tarımına katkıda bulunulmuştur. IGAC-2019 - 1. Uluslararası Göbeklitepe Tarım Kongresi nde ise bölgemizdeki tarım arazilerinin etkin kullanımı, sürdürülebilir tarım sistemleri içerisinde oluşan yeni tarımsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla, konu ile ilgili üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum örgütleri, üreticiler ve diğer kurum ve kuruluşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Kasım 2019’da Şanlıurfa’da görüşmek dileğiyle.... Prof. Dr. Turan BİNİCİ Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

IGAC 2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

25 - 27 KASIM 2019 ŞANLIURFA

DUYURU
DAVET
Bildiri Gönderme Tarihi:
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi:
Katılım Ücreti Son Yatırma Tarihi:
Kongre Tarihi:

IGAC2019 - 1. ULUSLARARASI GÖBEKLİTEPE TARIM KONGRESİ

Kongre Yeri:
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Şanlıurfa
Şanlıurfa için 5 günlük “Hava Durumu” tahmini
Tam Metin Bildiri Son Yükleme Tarihi:
SIRA GECESİ SPONSORU
GALA YEMEĞİ SPONSORU
CAFE-BREAK SPONSORU
ULAŞIM SPONSORU
ÇANTA SPONSORU
SPONSORLAR
DESTEKLEYEN KURUMLAR
DÜZENLEYEN KURUMLAR
Kabul Mektubu güncellendi. Kongre Kayıt Sistemi içindeki “Üye Davet Mektubu / İndirmek için tıklayınız” bölümünden indirilebilir.
KONGRE TAKVİMİ
ORGANİZASYON
Kongremiz “UAK Doçentlik ve Akademik Teşvik” kriterlerini karşılamaktadır.
Ana Sayfa
Kongre kayıt ve özet bildiri gönderme sistemi açıktır.
01 Temmuz 2019 - 01 Kasım 2019
04 Kasım 2019 Pazartesi
04 Kasım 2019 Pazartesi
25 - 27 Kasım 2019
18 Kasım 2019 Pazartesi
Düzelti, öneri ve isteklerinizi lütfen adresine bildiriniz.
Kongre Programı (Bildiriler)